Bayer – Uusimmat Lääketieteen Uutiset

Bayer on multikansallinen, tutkimukseen panostava lääkealan yritys. Tieteen avulla Bayer luo innovaatioita vastaamaan globaaleihin haasteisiin.  Suomessa Bayerin toiminta on keskittynyt terveydenhuoltoon ja kasvinsuojeluun. Bayerin reseptilääkkeet, itsehoitovalmisteet ja välineet diabeteksen hoidon seurantaan ovat miltei kaikille tuttuja.

Turun tuotantolaitokselta toimitetaan lääkkeitä yli sataan maahan. Suomen Bayer on toiminut vuodesta 1967 alkaen. Globaalissa maailmassa tuotantolaitoksen sijainnilla ei enää ole niin paljon merkitystä. Tärkeintä onkin, että Bayerin innovatiivinen kehitys- ja tutkimusryhmä pystyy työskentelemään globaalilla alustalla ja monipolvisessa yhteistyössä luoden merkittävää tieteellistä pohjaa uusille lääkevalmisteille ja nykyisten lääkkeiden kehittämiselle. Bayer työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Se pyrkii yrityksenä toimimaan sosiaalisesti ja eettisesti vastuuntuntoisesti ja hyödyttämään ympäröivää yhteisöä ja globaalia maailmaa. Bayer auttaa potilaita ehkäisemällä, lievittämällä ja parantamalla sairauksia. Samalla kehitetään sairauksien diagnosointia.

bayer-suomiBayer aikoo tulevaisuudessa keskittyä kokonaan Life Science – liiketoimintaan. Bayerin MaterialScience on listattu pörssiin erillisenä yrityksenä. Bayer uutisoi periaatteesta näin: "Tarkoituksena on luoda kaksi globaalia huippuyritystä: Bayer on kansainvälinen innovaatioyritys Life Science -alueella ja MaterialScience kuuluu johtaviin toimijoihin polymeerien alueella”. Bayer-konserniin kuuluvien yritysten myynti on noin 40 miljardia euroa ja konserni työllistää noin 110 000 henkilöä. Investoinnit ovat vuosittain noin 2 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 3 miljardia euroa. Bayer aikoo entisestään lisätä tutkimus- ja tuotekehitysmenojaan, vahvistaa tutkimustoimintaa ja jatkaa uusien lääkevalmisteiden tehokasta kaupallistamista. Bayerin uusimmat valmisteet ovat veren hyytymistä ehkäisevä Xarelto®, Eylea®-silmälääke, Stivarga®- ja Xofigo®-syöpälääkkeet sekä keuhkoverenpainetaudin lääke Adempas®.

Suomessa Bayer on vuonna 2015 aloittanut yhteistyön Auria Biopankin kanssa. Bayer ja Auria tekevät jatkossa yhteistyötä syöpätutkimuksessa kasvainnäytteiden ja kliinisten tutkimustulosten analyysissä. Auria Biopank on ensimmäinen Suomeen perustettu kliinisenä biopankki.  Nyt allekirjoitettu tutkimusyhteistyösopimus globaalin life science -alan yrityksen, Bayerin, kanssa on merkittävä askel suomalaisessa lääketieteen tutkimuksessa. Bayer on myös tehnyt vuodesta 2014 alkaen yhteistyötä suomalaisen Orion Oyj:n kanssa eturauhassyöpälääkkeen kehittämiseksi. Yhteistyö Aurian kanssa katsotaan merkiksi Suomen life science - toimialan mahdollisuuksista ja Suomen innovaatiokyvystä.  Bayerin ja Aurian osaamisalat täydentävät toisiaan, sillä Aurialla on hallussaan paljon biopankkinäytteitä ja kliinistä dataa ja Bayerilla taas kattavaa kokemusta lääkekehityksestä. Bayer voi arvioida Aurian näytteitä syöpähoitojen kehittämiseksi. Niistä voidaan myös etsiä ns. biomarkkereita. Biomarkkerit auttavat ymmärtämään miten lääkeaine vaikuttaa potilaaseen, ja niiden avulla voidaan kehittää yksilöllisiä hoitomuotoja.

Bayerillä on myös kaksi sovellusta:  älypuhelimiin (iPhone) Monthly me ja tablettiin (iPad) Plate me. Monthly me kerää naisilta tietoa kuukautisista, niiden kivuista ja vuodon määrästä, ja siitä, miten ne vaikuttavat arkielämään. Koottu tieto on hyödyksi gynekologin kanssa tavattaessa. Plate me taas näyttää visuaalisesti ruoka-annoksen ravintoarvollisen sisällön eli sen avulla voi seurata vaikkapa hiilihydraatteja, kaloreita tai veren sokeritasapainoa.